Základní údaje

Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě

Address:
Velké náměstí 37
500 01, Hradec Králové
Czech Republic
ID.NO.: 40614603
Phone: +420-775321784
Location:PAV A2 / 004

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.01 Advisory and consulting services

Product categorie: 17.02 Social care advisories