Základní údaje

Sociální firma - PRÁH BRNO s.r.o.

Address:
Křenová 63
602 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 29370337
Phone: +420-723148929
Location:PAV A2 / 024

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 07.09.04 Ergotherapeutic workrooms