Základní údaje

Sdružení občanů EXODUS

Address:
U Zvonu 51
330 11, Třemošná
Czech Republic
ID.NO.: 45331081
Phone: +420-377856539
Location:PAV A2 / 023

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 07.09.04 Ergotherapeutic workrooms