Základní údaje

Sansimon, spol. s r. o.

Address:
Palackého 2634/13
669 02, Znojmo
Czech Republic
ID.NO.: 26929228
Phone: +420-515260082
+420-775044729
Location:PAV A2 / 025

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 07.09.04 Ergotherapeutic workrooms