Základní údaje

Opus Lacrimosa, z.ú.

Adresa:
Řečkovice č. ev. 2184
621 00, Brno
Česká republika
IČO: 04849540
Telefon: +420-541321307
+420-606161620

Opus Lacrimosa, z. ú.

Adresa:
Kartouzská 587/14
612 00, Brno
Česká republika
Telefon: +420-606161620
Umístění:PAV A1 / 012

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Misí a vůdčí ideou ústavu je všestranná aktivní podpora zlepšování kvality života pečujících osob a jejich svěřenců v celé ČR.
Spolupracujeme s partnerskými organizacemi v EU. Garantem ekonomické a organizační části projektu jsou Opus Lacrimosa z.ú.; Svěřenský fond Lacrimosa HF a divize Opus Lacrimosa z.ú. - Půjčovna Camper Tramp. K dosažení těchto cílů ústav především:
1) sbírá a zpracovává statistické údaje;
2) vypracovává odborné posudky a studie a návrhy řešení, prezentuje je a obhajuje před legislativními a ústředními orgány státní správy;
3) pořádá konference, semináře a školení pro pečující i odbornou veřejnost, výstavy a společenské události, vystupuje v médiích a organizuje vydávání publikací;
4) podílí se na zajištění zvýšení dostupnosti samostatné dovolené a trávení volného času pečujících včetně zprostředkování svépomocné respitní péče;
5) iniciuje vznik a organizaci zařízení krátkodobé okamžité respitní a odlehčovací péče a organizuje vznik a využití sítě půjčoven obytných automobilů v plně bezbariérovém provedení ""řidič & cestující"";
6) koordinuje a podporuje vznik trustu pečovatelských fideikomisních svěřenských fondů sítě Lacrimosa, preferujíce církevní participaci.

Obory vystavovatele