Základní údaje

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.

Adresa:
Partyzánská 1/7
170 00, Praha 7
Česká republika
IČO: 70856478
Telefon: +420-266753421
Umístění:PAV A2 / 010

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Organizace s celostátní působností zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením ve státních a jiných významných institucích. Nejvýznamnější je role poradního orgánu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Je členem čtyř mezinárodních organizací (European Disability Forum, Rehabilitation International, FIMITIC, Disabled Peoples’ International), které podporují a hájí osoby se zdravotním postižením v Evropě i ve světě. Hlavním předmětem činnosti je obhajoba práv a zájmů osob se zdravotním postižením bez ohledu na věk, druh a rozsah zdravotního postižení a členství v jiných organizacích.