Základní údaje

Mydlidědek, s. r. o.

Adresa:
Minoritská 12
602 00, Brno
Česká republika
IČO: 29354137
Telefon: +420-516415002
Umístění:PAV A2 / 028

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Obory vystavovatele

Obor: 07.09.04 Ergoterapeutické dílny