Základní údaje

LILA Domov pro postižené děti Otnice, p.o.

Address:
Boženy Němcové 151
683 54, Otnice
Czech Republic
ID.NO.: 00226572
Phone: +420-544240032
Location:PAV A2 / 002

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.01 Non-governement, non-profit organisations