Základní údaje

JIGAB s. r. o.

Address:
Purkyňova 3050/99a
612 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 27674444
Phone: +420-777984952
Location:PAV A2 / 019

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 07.09.04 Ergotherapeutic workrooms