Základní údaje

Charita Strážnice, Chráněné dílny AVE

Address:
Kovářská 396
696 62, Strážnice
Czech Republic
ID.NO.: 44164335
Phone: +420-739524381
Location:PAV A2 / 020

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 07.09.04 Ergotherapeutic workrooms