Základní údaje

Česká obuvnická a kožedělná asociace

Adresa:
Tř. T. Bati 5267
760 01, Zlín
Česká republika
IČO: 26982510
Telefon: +420-577525230
+420-724613910
Umístění:PAV A2 / 016

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) je zaměstnavatelské a profesní sdružení podnikatelů v obuvnické a kožedělné výrobě a obchodu s místem působení v České republice (ČR). Členem sdružení se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která má s ČOKA stejný předmět činnosti nebo společné zájmy. Členství v ČOKA upravují Stanovy a je podmíněno podáním písemné přihlášky u sdružení a úhradou členského příspěvku.ČOKA sdružuje v současné době cca 55 firem, fyzických osob a dalších institucí, zabývajících se jak výrobou, tak i prodejem obuvi a obuvnických materiálů a komponentů, ale i vědecko-výzkumnou, zkušební a testovací činností, výukou a vzděláváním s místem působení v ČR.

Certifikáty

Žirafa
Komfortní obuv