Základní údaje

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Address:
Dygrýnova 816/8
198 00, Praha 14
Czech Republic
ID.NO.: 00473146
Phone: +420-775980952

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.01 Non-governement, non-profit organisations