Základní údaje

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Address:
Dygrýnova 816/8
198 00, Praha 14
Czech Republic
ID.NO.: 00473146
Phone: +420-775980952
Location:PAV A2 / 024

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Česká asociace paraplegiků - CZEPA hájí práva a zájmy vozíčkářů po poškození míchy v České republice, usiluje o dosažení jejich plnohodnotného života, ovlivňuje systém zdravotní a sociální péče. Asociace poskytuje sociálně odborné poradenství, poradenství specialistky na spinální problematiku (hodnocení správného sezení, výběr a nastavení vhodného vozíku, poradenství při odstraňování bariér, konzultace zdravotního stavu).
CZEPA provozuje komunitní portál Vozejkov, mobilní aplikaci VozejkMap, charitativní obchod Hvězdný bazar, tréninkové bydlení pro kvadruplegiky, startovací bydlení pro vozíčkáře krátce po úraze, půjčuje automobily s ručním řízením, inteligentní pomůcky pro ovládání PC či celé domácnosti, mechanické vozíky.
CZEPA je členem ESCIF (Evropská federace sdružující organizace pomáhající lidem po poškození míchy).

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.01.01 Social and legal consultancy

Product categorie: 09.02.01 Non-governement, non-profit organisations

Product categorie: 17.02 Social care advisory