Základní údaje

Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s.

Address:
Mostní 4058
760 01, Zlín
Czech Republic
ID.NO.: 25300083
Phone: +420-577430922
Location:PAV A2 / 019

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 07.09.04 Ergotherapeutic workrooms