Základní údaje

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Address:
Jeruzalémská 1283/9
110 00, Praha 1
Czech Republic
ID.NO.: 00025950
Phone: +420-221015892
Location:PAV F / 011

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 05.17 Education