Základní údaje

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Address:
Římská 45
121 07, Praha 2
Czech Republic
ID.NO.: 00442739
Phone: +420-222119501
Location:PAV Z / 008

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 01 Fire equipment and services