Základní údaje

Policie ČR

Adresse:
Nad Štolou 936/3, PS 21/TP
170 34, Praha 7
Tschechische Republik
ID-Nr.: 00007064
Telefon: +420-974832972
+420-974832974

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers