CZ

Policie ČR

Adresa:
Strojnická 27
170 89 Praha 7
Česká republika
IČO:
00007064
Telefon:
+420-974811111
Umístění:
PAV Z / 003
VP F / 002
VP F / 001
VP Z1 / 004
Veletrh:
PYROS/ISET

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.