Základní údaje

Policie ČR

Adresa:
Nad Štolou 936/3, PS 21/TP
170 34, Praha 7
Česká republika
IČO: 00007064
Telefon: +420-974832972
+420-974832974

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu