Základní údaje

Policie ČR

Address:
Strojnická 27
170 89, Praha 7
Czech Republic
ID.NO.: 00007064
Phone: +420-974811111

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories