Základní údaje

Policie ČR

Address:
Nad Štolou 936/3, PS 21/TP
170 34, Praha 7
Czech Republic
ID.NO.: 00007064
Phone: +420-974832972
+420-974832974

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories