Základní údaje

PaedDr. Katarína Volčková Sláviková V.A. - Bezpečnosť a ochrana informácií a Vášho života

Adresa:
Vodarenská 11
080 01, Prešov
Slovensko
IČO: 46443983
Telefon: +421-903040562
+421-650401234

Volcko, RPM s.r.o. Elide Fire

Adresa:
Strojnicka 18
080 01, Prešov
Slovensko
Telefon: +421-903040562
Umístění:PAV F / 025

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Market.sk & Sigint.sk firma - zabývající se výzkumem, vývojem a výrobou speciální VF techniky. Mezi její produkty patří optické a elektronicky monitorovací systémy, rušicí zařízení, širokopásmové rušiče rádiového roznětu a další speciální vybavení, včetně plašení zvířat obecně.

Nabízí Broadband RF noise jammer - ochranu proti rádiovému odposlechu a nežádoucímu vyzařování PC i odposlechové technice určené pro výukové účely tj. nekonvenční.
Kompletní služby při ochraně informačně-technických dat, kde jedním komplexním systémem si chráníte sami své firemní či soukromé informace.

Nabízí zabezpečení proti dohledu a to v podobě ochrany proti rádiovému odposlechu, ochrany proti odposlechu mobilním telefonem, IR a laserový. A kontaktním odposlechem, ochranu před skrytými audio zařízeními a také ochranu TEMPEST hardwaru.

Nabídka výrobků:
DIGITÁLNÍ BURST Transmitter odposlech s dálkovým ovládáním
RF Stínicí LÁTKA zabraňující pronikání rádiových signálů
Rušičky mikrofonů INFRATORNADO - SIGINT.SK 2016
Repeller multifunkční plašič ptáků
ELIDE FIRE plně automatické hasicí zařízení
SOUKROMÁ BTS - GSM stanice, vlastní vysílač GSM
T-GORILLA - komplexní ochrana proti odposlechu a další.


Bezpečnosť a ochrana informácií a Vášho života
www.market.sk – všetko to čo inde nekúpite
www.sigint.sk - spravodajská činnosť - zachytenie signálov PROFI
www.alibaba.sk - Konšpirácie, odhalenia, marketingový materiál.
www.plasice.sk - Všetko čo chodí a lieta – odplašia, rodent jammer
www.predam.sk - tovar a tretie krajiny, tovar pre Vás - Inzercia
www.elidefire.info - plne automatické hasiace zariadenie
www.bluetoothadvertising.net - Bluetooth Marketing
www.projammer.eu - of RF jamming not EU
www.rf-protection.com - EMC and RFI Shielding
www.lasermicrophone.eu - laser audio surveillance
www.technika.sk - Eavesdropping protection systems
www.jammeraudio.com - listening microphones and audio recorders

Market.sk & Sigint.sk sa špecializuje na výskum, vývoj a výrobu špeciálnej VF techniky pre širokú verejnosť v EÚ.
Venuje sa prevažne predaju high-tech zariadení pre špeciálne účely. Výrobný program zahŕňa vojenské, vládne a civilné komunikačné riešenia, optické a elektronicky monitorovacie systémy, rušiace zariadenia – širokopásmové rušiče rádiového roznetu a ďalšiemu špeciálnemu vybaveniu, vrátane plašenia zvierat všeobecne.

Hlavné zameranie firmy Broadband RF noise jammer - ochranu proti rádiovému odpočúvaniu, ochranu proti diaľkovému odpaľovaniu náloží a nežiaducemu vyžarovaniu PC ako aj odpočúvacej technike určenej na výukové účely t.j. nekonvenčné.
Ako jedna z mála firiem ponúkajú kompletné služby pri ochrane informačno-technických dát, kde jedným komplexným systémom si viete chrániť aj sami svoje firemné či osobné súkromie.

Ponúkajú zabezpečenie proti dohľadu a to v podobe ochrany proti rádiovému odpočúvaniu, ochrany proti odpočúvaniu mobilným telefónom, IR a laserový a kontaktným odpočúvaním, ochranu pred skrytými audio zariadeniami a taktiež ochranu TEMPEST hardvéru. Riešenia sú navrhnuté pre použitie v EÚ v súlade s platnou legislatívou.

Značky vystavovatele

Elide automatic fire extinguishing ball Elide Fire

Elide automatic fire extinguishing ball Elide Fire

www.elidefire.sk
  • Obor: 05.11 Požární ochrana výpočetních a datových středisek
Protection against eavesdropping microphones technika.sk

Protection against eavesdropping microphones technika.sk

www.technika.sk
  • Obor: 03.14 Odposlechová technika
OpenBTS | Open Source Cellular Infrastructure sigint.sk

OpenBTS | Open Source Cellular Infrastructure sigint.sk

www.market.s
  • Obor: 03.14 Odposlechová technika
Bird Repeller Ultrasonic, Bird Control Bird-X plasice.sk

Bird Repeller Ultrasonic, Bird Control Bird-X plasice.sk

www.plasice.sk
  • Obor: 03.15 Protiodposlechová zařízení

Firmy zastoupené vystavovatelem

INFRATORNADO - SIGINT.SK, Jammer of microphones and audio recorders ...

  • Slovensko

RPM s.r.o. Spring systems automatic fire extinguishing fire ball

  • Slovensko