Základní údaje

Městská policie Přerov

Address:
nám. T. G. Masaryka 80/1
750 02, Přerov
Czech Republic
ID.NO.: 00301825
Phone: +420-581268417
Location:PAV F / 056

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories