Základní údaje

Městská policie Hradec Králové

Adresa:
Koresp. adresa: Statutární město Hradec Králové, Městská policie, Československé armády 408
502 00, Hradec Králové
Česká republika
IČO: 00268810
Telefon: +420-495707910
Umístění:PAV F / 067

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu