Základní údaje

Městská policie Hradec Králové

Address:
Koresp. adresa: Statutární město Hradec Králové, Městská policie, Československé armády 408
502 00, Hradec Králové
Czech Republic
ID.NO.: 00268810
Phone: +420-495707910
Location:PAV F / 067

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories