Základní údaje

DENIOS s.r.o.

Adresa:
Na Jelence 1330
386 01, Strakonice
Česká republika
IČO: 25178831
Telefon:
Umístění:PAV Z / 011

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Produkty pro skladování hořlavých a jiných nebezpečných látek, požárně odolné skříně a skladovací kontejnery s požární odolností až 120 minut, prostředky pro bezpečnost práce, oční sprchy, sorpční prostředky DENSORB.

Certifikáty

ČSN EN 14470-1
ČSN EN 13502-1.

Obory vystavovatele

Obor: 01.27 Prostředky pro prevenci a likvidaci ekologických havárií

Sklady hořlavých látek s požární odolností až REI 120. DENSORB - sorpční prostředky pro likvidaci havárií.