Základní údaje

Canon CZ

Address:
Jankovcova 1595/14
170 00, Praha 7 - Holešovice
Czech Republic
ID.NO.: 61501484
Phone: +420-225280390
Location:PAV F / 044

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories