Katalog bude zpřístupněn dne 29. 9. 2021

PYROS/ISET

PYROS/ISET

6. - 8. 10. 2021

Profil

Specializovaný veletrh určený především odborníkům z oblasti požární ochrany, činností integrovaného záchranného systému, ochrany zdraví, života a majetku. Veletrh je oborovou jedničkou v ČR s dlouholetou tradicí – první ročník se konal již v roce 1972. Je jedinečnou příležitostí získat přehled o fungování integrovaného záchranného systému a jeho jednotlivých složkách. Souběžně se na brněnském výstavišti konají Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET a Mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb ISET.

Obory zastoupené na veletrhu

 • 01 Požární technika a služby
  • 01.01 Požární zásahové automobily
  • 01.02 Zvuková a světelná výstražná zařízení pro vozidla, speciální svítilny
  • 01.03 Požární automobilové žebříky, vysokozdvižné plošiny
  • 01.04 Požární přívěsy s příslušenstvím
  • 01.05 Kontejnery pro použití v požární ochraně a při ekologických haváriích
  • 01.06 Přenosné agregáty a zařízení určená k použití při zásahu
  • 01.07 Přenosné, pojízdné a přívěsné hasicí přístroje
  • 01.08 Vyprošťovací, zvedací a záchranářská zařízení
  • 01.09 Prostředky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami
  • 01.10 Izolační dýchací přístroje
  • 01.11 Dýchací sebezáchranné přístroje
  • 01.12 Plnící zařízení tlakových lahví
  • 01.13 Ochranné obleky protichemické, protiradiační a proti sálavému teplu
  • 01.14 Analyzátory plynu a kapalin
  • 01.15 Čisticí a dekontaminační prostředky a zařízení
  • 01.16 Zdravotnické prostředky pro urgentní péči a transport pacientů
  • 01.17 Hasiva
  • 01.18 Zásahové součástky v oblasti PO
  • 01.19 Výstrojní součástky v oblasti PO
  • 01.20 Komunikační technika a systémy
  • 01.21 Elektrická požární signalizace a její prvky
  • 01.22 Stabilní a polostabilní hasicí zařízení, vodní clony a jejich komponenty
  • 01.23 Zařízení pro zásobování požární vodou
  • 01.24 Protipožární dveře, okna, klapky, uzávěry a ucpávky
  • 01.25 Zařízení pro odvod tepla a kouře
  • 01.26 Prostředky zvyšující protipožární odolnost konstrukcí a prostředky snižující hořlavost materiálů
  • 01.27 Prostředky pro prevenci a likvidaci ekologických havárií
  • 01.28 Únikové a evakuační systémy, požární značky
  • 01.29 Software pro oblast PO
  • 01.30 Odborná literatura v PO
  • 01.31 Servis a opravy hasicích přístrojů a hydrantů
  • 01.32 Komplexní dodávky a služby v oblasti PO a pro likvidaci průmyslových havárií
  • 01.99 Požární technika a služby jiné
 • 02 Bezpečnostní technika a služby
  • 02.01 Mechanické a elektromechanické zábranné systémy
  • 02.02 Úschovné objekty, trezory
  • 02.03 Uzavřené televizní okruhy (CCTV) a jejich prvky
  • 02.04 Elektronické zabezpečovací systémy (EZS) a jejich prvky
  • 02.05 Systémy a zařízení pro dozor a kontrolu vstupu, vjezdu, docházky (ACS)
  • 02.06 Elektronické protipožární systémy (EPS) a jejich prvky
  • 02.07 Speciální perimetrické systémy a jejich prvky
  • 02.08 Ochrana zboží
  • 02.09 Předmětová ochrana uměleckých děl
  • 02.10 Dálkový přenos signálů a dat, GSM a mobilní telefony
  • 02.11 Komunikační a monitorovací systémy, dohledová centra
  • 02.12 Pulty centralizované ochrany, dispečinky a jejich prvky
  • 02.13 Domácí telefony a videotelefony
  • 02.14 Komunikační a slaboproudé systémy budov, komponenty pro datové sítě a telekomunikace
  • 02.15 Elektroinstalační materiál pro bezpečnostní systémy
  • 02.16 Akumulátory, transformátory, zálohové zdroje (UPS)
  • 02.17 Integrované zabezpečovací systémy objektů, budov
  • 02.18 Systémy a prvky pro zajištění bezpečnosti dat a informací
  • 02.19 Individuální přístroje a zařízení pro elektronické zabezpečovací systémy
  • 02.20 Zabezpečení vozidel
  • 02.21 Systémy pro vyhledávání motorových vozidel a osob
  • 02.22 Speciální technické systémy pro zajištění pravosti, ochrany a bezpečnosti
  • 02.23 Prostředky osobní ochrany a bezpečnosti (paralyzéry, ochranné vesty a jejich doplňky)
  • 02.24 Technické prostředky policie, kriminalistická a detektivní technika
  • 02.25 Transportní bezpečnostní zařízení a speciální vozidla
  • 02.26 Prostředky a zařízení pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • 02.27 Bezpečnostní analýzy, bezpečnostní koncepce a projekty
  • 02.28 Projektování bezpečnostních systémů
  • 02.29 Hlídací, strážní, detektivní služby, provoz PCO
  • 02.30 Asociace a zájmová sdružení v oboru bezpečnost
  • 02.31 Zákony, normy, odborné časopisy, literatura
  • 02.32 Systémy jakosti a kvality, akreditované zkušebnictví a certifikace
  • 02.33 Akreditované inspekční orgány
  • 02.34 Vzdělávání, školení, tréninky, poradenství v oboru bezpečnost
  • 02.99 Bezpečnostní technika a služby jiné
 • 03 Policejní a antiteroristická technika a služby
  • 03.01 Policejní vozidla, motocykly a jejich speciální vybavení
  • 03.02 Vrtulníky, bezpilotní prostředky a jejich vybavení
  • 03.03 Vodní děla
  • 03.04 Zátarasy
  • 03.05 Malorážní zbraně a munice
  • 03.06 Výbušniny, pyrotechnika, chemikálie
  • 03.07 Policejní uniformy, pracovní a výcvikové oděvy, textilie
  • 03.08 Prostředky pro individuální ochranu
  • 03.09 Prostředky balistické ochrany (vesty, helmy, štíty)
  • 03.10 Informační technologie pro podporu vedení policie
  • 03.11 Informační technologie pro podporu boje s kriminalitou a terorismem
  • 03.12 Radiokomunikační zařízení a vybavení pro policii
  • 03.13 Zařízení a vybavení pro drátovou komunikaci
  • 03.14 Odposlechová technika
  • 03.15 Protiodposlechová zařízení
  • 03.16 Optické, optoelektronické a laserové přístroje pro policii
  • 03.17 Vybavení a zařízení pro kontrolu a identifikaci osob
  • 03.18 Detektory kovů, výbušnin, drog, systémy pro kontrolu zavazadel a zásilek
  • 03.19 Systémy pro perimetrickou ochranu
  • 03.20 Zařízení a prostředky pro sledování prostoru
  • 03.21 Pyrotechnické roboty
  • 03.99 Policejní a antiteroristická technika a vybavení jiné
 • 04 Ochrana před povodněmi
 • 05 Kybernerická bezpečnost
  • 05.01 Ochrana dat a informací
  • 05.02 Ochrana informačních systémů
  • 05.03 Internetová ochrana
  • 05.04 Zabezpečení síťového prostředí
  • 05.05 Ochrana průmyslového IT (SCADA)
  • 05.06 Telekomunikační bezpečnost
  • 05.07 Zálohování a archivace dat, obnova dat
  • 05.08 Hardwarová ochrana
  • 05.09 Elektrické záložní zařízení
  • 05.10 Testování a certifikace
  • 05.11 Požární ochrana výpočetních a datových středisek
  • 05.12 Udržení provozuschopnosti (business continuity – contingence planning)
  • 05.13 Bezpečnost elektronického obchodování
  • 05.14 Bezpečnost mobilních zařízení („BYOD“)
  • 05.15 Služby (bezpečnostní konzultace, analýzy rizik)
  • 05.16 Certifikace
  • 05.17 Vzdělávání
  • 05.18 Odborné publikace
  • 05.19 Neziskové organizace
  • 05.99 Jiné
 • 06 Vězeňská služba

Základní údaje

Název:
PYROS/ISET

Datum konání:
6. - 8. 10. 2021

Místo konání:
Brno - výstaviště

Pořadatel:
Veletrhy Brno, a.s.

Webové stránky:
https://www.bvv.cz/pyros/pyros-2021/