Základní údaje

PROFIKOZMETIKA, s.r.o.

Address:

059 36, Mengusovce 94
Slovakia
ID.NO.: 46053034
Phone: +421-098988136

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 01.04 Cosmetic preparations for dogs