Základní údaje

Mapes, s.r.o.

Address:
Jakub 44
285 33, Cirkvice
Czech Republic
ID.NO.: 42747791
Phone: +420-327713264
+420-327571326

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 01 Equipment for dog breeders