Základní údaje

Krka ČR, s.r.o.

Address:
Sokolovská 79/192
186 00, Praha 8
Czech Republic
ID.NO.: 65408977
Phone: +420-606033673

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 01.02 Veterinary preparations for dogs