Základní údaje

KONY trade, s.r.o.

Address:
Selská 15/57
614 00, Brno - Maloměřice
Czech Republic
ID.NO.: 29209145
Phone: +420-777773900

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 01.01 Feed and mineral supplements for dogs