Základní údaje

Helena Koliášová - Pochoutky Apollo

Address:
Kaplánkova 1772
250 88, Čelákovice
Czech Republic
ID.NO.: 86938576
Phone: +420-603780413

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 01 Equipment for dog breeders

Product categorie: 01.01 Feed and mineral supplements for dogs