Základní údaje

GIOM

Address:
Sládkova 2666/27
702 00, Ostrava
Czech Republic
ID.NO.: 27839851
Phone: +420-777838949
+420-775686949

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 01.02 Veterinary preparations for dogs