Základní údaje

EXIM 2007 s.r.o.

Address:
Damjanichova 3138
945 01, Komárno
Slovakia
ID.NO.: 43810888
Phone: +421-910915023

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 01 Equipment for dog breeders

Product categorie: 01.03 Breeders' equipment for dogs