Základní údaje

AVITEX, s.r.o.

Address:
Karásek 1h
621 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 60745291
Phone: +420-604844666

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 01 Equipment for dog breeders

Product categorie: 01.03 Breeders' equipment for dogs