Základní údaje

Yellowhammers, s.r.o.

Address:
Nádražní 91
702 00, Ostrava
Czech Republic
ID.NO.: 27839974
Phone: +420-604511147
+420-723263380
Location:PAV V / 079

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's brands

Yháček

www.suchedupky.cz
  • Product categorie: 04.03 Equipment for sucklings and babies

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.03 Equipment for sucklings and babies