Základní údaje

Vladimír Matis

Address:
Talinská č.9
040 12, Košice
Slovakia
ID.NO.: 40188264
Phone: +421-918523308
+421-556748575
WWW:  
Location:PAV G1 / 008

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.08 Clothing and footwear for children