Základní údaje

Valerie Toys s.r.o.

Address:
Nitranská 1057/4
101 00, Praha 10 - Vinohrady
Czech Republic
ID.NO.: 29151589
Phone: +420-777685684
+420-777685663
WWW:  
Location:PAV G2 / 056

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.04 Prams