Základní údaje

Řezníček Daniel

Address:
Kpt. Bartoše 332
530 09, Pardubice
Czech Republic
ID.NO.: 49320645
Phone: +420-702814776
Location:PAV F / 012

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.08 Clothing and footwear for children