Základní údaje

Petr Faukner - Depemo

Address:
Cementářská 19
154 00, Praha 5
Czech Republic
ID.NO.: 43032001
Phone: +420-257912452
Location:PAV B / 035

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04 Prodítě