Základní údaje

Nadace Křižovatka

Address:
Nové Sady 41
602 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 62159542
Phone: +420-543332025
Location:PAV B / 084

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.03 Equipment for sucklings and babies