Základní údaje

Mydlidědek, s. r. o.

Address:
Minoritská 12
602 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 29354137
Phone: +420-516415002
Location:PAV B / 121

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 01 Woman's World