Základní údaje

My Jasmine Trading

Address:
Alšova 1147/1
742 21, Kopřivnice
Czech Republic
ID.NO.: 06375308
Phone: +420-604614900
Location:PAV B / 092

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.04 Prams