Základní údaje

Milota Krajčíková - MIJA

Address:
Dúbravská 1/24
971 01, Prievidza
Slovakia
ID.NO.: 43094813
Phone: +421-908732083
Location:PAV G2 / 079

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 01.01 Woman and beauty