Základní údaje

Light Point,s.r.o.

Address:
Vítězslavy Kaprálové 14
618 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 26286271
Phone: +420-548530285
+420-603848281
Location:PAV V / 083

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04 List of Products