Základní údaje

Lada Tomečková, Mgr. art.

Address:
Boženy Němcové 1238
742 58, Příbor
Czech Republic
ID.NO.: 67324711
Phone: +420-777065152
Location:PAV B / 219

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04 Prodítě