Základní údaje

Klippan.CZ

Address:
Dlouhá 208
290 01, Poděbrady
Czech Republic
ID.NO.: 03355519
Phone: +420-727981815
Location:PAV G1 / 030

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.05 Car seats and bicycle seats