Základní údaje

Kiddies, s.r.o.

Address:
Vilova 874/15
350 02, Cheb
Czech Republic
ID.NO.: 29107954
Phone: +420-777032891
Location:PAV G1 / 015

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.04 Prams