Základní údaje

Jan Husár

Address:
V Zahrádkách 25
130 00, Praha 3
Czech Republic
ID.NO.: 75529998
Phone: +420-778000703
Location:PAV G2 / 084

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 01.01 Woman and beauty